Menu Content/Inhalt
Ogłoszenia arrow Grupy parafialne arrow Rada Parafialna
Rada Parafialna

Rada jest reprezentacją miejscowości należących do parafii, aktywnie wspiera działania na rzecz budowy szeroko rozumianego dobra wspólnego.

Rada Parafialna 

Stan osobowy rady od powołania w różnych jej okresach kształtował się w granicach od 19 do 16 członków. Rada jest reprezentacją miejscowości należących do parafii; aktywnie wspiera działania na rzecz budowy szeroko rozumianego dobra wspólnego.

Rada Parafialna w okresie działalności od 1994 roku do 1997 roku zajmowała się przygotowaniem warunków do utworzenia w Miąsem Ośrodka Duszpasterskiego przy współudziale Ks. Proboszcza Józefa Góreckiego z Parafii macierzystej w Klembowie. W tym okresie zaadaptowano budynek Remizy Strażackiej na potrzeby Ośrodka Duszpasterskiego oraz zakupiono plac pod budowę kościoła.

Kolejnym etapem prac już pod przewodnictwem ks. Pawła Waldemara Kaniewskiego od czerwca 1997 było wybudowanie budynku plebani i oddanie go do użytku. W tym czasie wzniesiono krzyż przy kaplicy i dzwonnicę, na której zawieszono 153 kg dzwon z wizerunkiem patrona Parafii św. Jana Chrzciciela. Zaadaptowano plac pod cmentarz parafialny ofiarowany przez Krystynę i Stanisława Sobczak. Dokonano renowacji kapliczek i wymian krzyży na nowe. Dokonano pokrycia blacho-dachówką budynku plebani i kaplicy. Rozpoczęto prace mające na celu uporządkowanie stanu prawnego działki cmentarza oraz działki i stojącego na niej budynku kaplicy, powołano Wspólnotę Wsi Miąse. Wspólnota przekazała na rzecz Parafii działkę wraz z budynkiem kaplicy.

W następnym okresie prac Rady Parafialnej od marca 2003 roku przewodniczył ks. Proboszcz Grzegorz Kucharski. Zakończono porządkowanie stanu prawnego działek cmentarza i budynku kaplicy wraz z działką. Zmodernizowano budynek plebani. Zaadoptowano pomieszczenia przekazane przez Koło Gospodyń Wiejskich dla potrzeb parafii. Wykonano ławki do kaplicy. Rozpoczęto prace budowlane nowego kościoła - zalano ławy fundamentowe i fundament nowej świątyni. Dokonano zmian wizerunku terenu przy kaplicy przy wyraźnej pomocy Rodziców ks. Proboszcza.

Wszystkie te dokonania oraz wiele innych, dzięki którym może prawidłowo funkcjonować parafia, przy aktywnym współudziale księży Proboszczów naszej Parafii Ks. Waldemara Kaniewskiego i Ks. Grzegorza Kucharskiego, członków Rady Parafialnej, sponsorów, zaowocowały tym, czym możemy poszczycić się w dniu dzisiejszym.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »