Menu Content/Inhalt
Ministranci

Opiekunem jest ks. Proboszcz. Obecnie jest 30 ministrantów, który podzieleni są na cztery grupy: kandydaci, ministranci młodsi, ministranci starsi i lektorzy oraz seniorzy. Spotkania odbywają się w piątki po Mszy św. Prowadzona jest formacja liturgiczna, biblijna, duchowo-moralna. Ministranci rozgrywają także mistrzostwa w piłce halowej o puchar ks. Proboszcza w rozgrywkach jesiennych i wiosennych.

Ministranci 

Grupa ministrancka liczy obecnie 30 osób i jest podzielona na 4 podgrupy: kandydaci, ministranci młodsi i ministranci starsi oraz lektorzy i seniorzy. Opiekunem wspólnoty jest ks. Proboszcz Grzegorz Kucharski. Spotkania odbywają się w każdy piątek po Mszy św. wieczorowej. Każda z grup ma swoje spotkanie w kolejny piątek miesiąca. Ministranci mają wyznaczone dyżury w porządku tygodniowym.

Ministranci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum uczestniczą w rozgrywkach w piłce nożnej halowej Rozgrywki odbywają się w turze jesiennej i wiosennej. Uczestniczyli w wyjeździe na zimowisko do Piwnicznej Zdrój. Byli uczestnikami pielgrzymek młodzieżowych do Loretto i Ossowa oraz wyjazdów parafialnych do Lichenia, św. Lipki i Częstochowy.

Prowadzona jest formacja liturgiczna, biblijna i duchowo-moralna. Lektorzy czytają Pismo św. i modlą się tekstami modlitwy Kościoła. Kandydaci są przygotowywani przez cały rok i promowani na ministrantów w I niedzielę grudnia. Otrzymują legitymacje ministranckie i komże. Uczestniczą w adoracji Najświętszego Sakramentu w Wielkim Tygodniu. Przygotowują palmy na Niedzielę Palmową. Czynnie uczestniczą w uroczystościach kościelnych. Pomagają w zakrystii i przy ołtarzu dając świadectwo wiary wobec Kościoła parafialnego.

Bogu niech będą dzięki za łaskę powołania do służby liturgicznej; z nadzieją ze Bóg zechce któregoś z nas powołać do służby kapłańskiej. Matce Najświętszej i Patronowi naszej Parafii św. Janowi Chrzcicielowi powierzamy nasze posługiwanie oraz młodzieńcze serca.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »